Të kanë pëlqyer gjithnjë eventet kulturore? Të ka pëlqyer të jesh pjesë e tyre? Kjo është mundësia jote… Apliko për të qenë vullnetar dhe për të punuar përkrah stafit të Resë!

*Kriteret e pranimit: Të njohë minimalisht një gjuhë të huaj dhe të jetë bashkëpunues.