Mbrëmje Diskutimesh

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim – IDM Tiranë, një organizatë joqeveritare, e cila operon si pjesë aktive e shoqërisë civile në Shqipëri prej vitit 1999,
në kuadër të “Edu në Re dhe Netë në Re”, organizoi “Mbrëmje Diskutimesh”, me fokus: Parandalimi i ekstremizmit të dhunshëm!
Aktiviteti u zhvillua në formën e një serie panelesh dhe prezantimesh jo-formale, ku morën pjesë qytetarë të njohur e të panjohur nga gazetaria, arti, feja, e të tjerë.

Foto nga Iris Canaj

Mbrëmje Diskutimesh 31/05/2017

Flickr Album Gallery Powered By: Weblizar