“Fuqizojmë të rinjtë, parandalojmë dhunën”

Kush tha se është mosha ajo që të jep të drejtën e fjalës dhe të përmirësimit të jetës në komuniteti?

V= (Nj + A) x S,
ku V= vlerat personale, Nj= Njohuritë, A= Aftësitë dhe e gjitha shumëzohet me S=Sjelljen!

Në kuadër të “Edu në Re dhe Dita në Re”, u zhvillua trajnimi i disa nxënësve të 12 shkollave të mesme të Tiranës, me temë  “Fuqizojmë të rinjtë, Parandalojmë dhunën”.

Organizata  “Barazi në vendimmarrje”, në bashkëpunim me “Schuler Helfen Leben” dhe Renë, patën takimin e parë e nxënësve që do të jenë pjesë e Akademise Rinore 2017.

Trajnimi konsiston në: vlerat personale, stereotipet dhe rolet gjinore, marrëdhëniet e shëndetshme dhe bullizmi.

Në këtë takim ishin vetëm anëtarët e Bordit të kësaj Akademia Rinore, të cilët do të bashkëpunojnë me një rrjet prej 420 nxënish në 12 shkolla të ndryshme.

#FuqizojmëTëRinjtëParandalojmëDhunën

Foto nga Iris Canaj

“Fuqizojmë Të Rinjtë, Parandalojmë Dhunën”

Flickr Album Gallery Powered By: Weblizar