Lindur në Hokkaido, Japoni, në vitin 1971, Sou Fujimoto është i njohur si një nga arkitektët më të rëndë- sishëm të brezit të tij. Pasi kreu studimet për arkitekturë në Departmentin e Arkitekturës në Fakultetin e Inxhinierisë së Universitetit të Tokios, ai filloi veprimtarinë në vitin 2000.

Sou Fujimoto ka marrë shumë çmime, përfshirë çmimin nga revista ‘Architectural Review’ (Revista Arkitekturore), të cilin e ka fituar tre vite rresht që nga viti 2005, si edhe Çmimin e Madh të kësaj reviste në vitin 2006. Në vitin 2008, ai fitoi çmimin e madh të JIA (Japan Institute of Architects – Instituti Japonez i Arkitektëve), çmimin e madh për Qendrën Rehabilituese Psikiatrike për Fëmijët, si edhe çmimin më të madh në Festivalin Botëror të Arkitekturës për kategorinë e Shtëpive Private.

Fujimoto u përzgjodh, gjithashtu, edhe si “Design Vanguard” (“Pararojë e Projektimit”) në revistën e Rekordeve të Arkitekturës. Në vitin 2009, Fujimoto fitoi Çmimin e Projektimit (Skicimit) të Faqes së Parë të revistës dhe, në vitin 2010, ai mori çmimin më të lartë: Çmimin e Aleancës së Projektuesve Rice. Në vitin 2012, Fujimoto mori çmimin “Luani i Artë” për pjesëmarrjen në Bienalen e Arkitekturës në Venecia me porositës Toyo Ito, bashkë me Kumiko Inui, Akihisa Hirata dhe Naoya Hatakeyama.


 

Born in Hokkaido in 1971, Sou Fujimoto is widely acknowledged as being one of the most important architects of his generation. After studying architecture at the Department of Architecture in the Faculty of Engineering at Tokyo University, Sou Fujimoto established his practice in 2000.

Sou Fujimoto has been awarded numerous prizes since 2000, including the Architectural Review Awards, which he received three years in a row from 2005 (as well as the Grand Prize in 2006). In 2008, he won the JIA (Japan Institute of Architects) Grand Prize for the Children’s Psychiatric Rehabilitation Centre and the highest award at the World Architectural Festival for the Private House division.

He was also selected as ‘Design Vanguard’ inArchitecture Record. In 2009, Fujimoto won Wallpaper magazine’s Design Award and in 2010, he received the Spotlight: The Rice Design Alliance Prize. In 2012, Fujimoto was co-awarded the Golden Lion for National Participation at the Venice Architectural Biennale with Toyo Ito as commissioner, along with Kumiko Inui, Akihisa Hirata and Naoya Hatakeyama.